Tillsyn 8/21: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2020

Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning inspekterar företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med kemiska ämnen. Som en del av kontrollen analyseras produkter för att kontrollera att de klarar de krav som finns i lagstiftningen. Denna rapport är en sammanställning av de analyser som tillsynsavdelningen har gjort under 2020.

Senast uppdaterad 23 september 2021