Tillsyn 2/21 Kontroll av växtskyddsmedel

Under åren 2018–2020 har vi kontrollerat 87 växtskyddsmedel genom att samla in produkter från distributörer. Genom att analysera innehållet i växtskyddsmedlen kontrollerar vi att produkterna överensstämmer med produktgodkännandet och därmed är säkra att använda.

Senast uppdaterad 12 april 2021