Den här rapporten beskriver Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt om förekomst av PFOA och PFOS i kemiska produkter och varor.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är en stor grupp syntetiskt framställda organiska föreningar med många användningsområden både inom industrin och i konsumentprodukter. De förekommer till exempel som ytaktiva ämnen vid metallplätering, i kosmetika och brandskum samt i textilier och pappersförpackningar för att göra dem vatten-, fett- och smutsavstötande. De anses särskilt farliga eftersom de är extremt svårnedbrytbara och därför finns kvar i miljön under lång tid. Detta är första gången som Kemikalieinspektionen kontrollerar den begränsning av PFOA, PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar i kemiska produkter och varor som trädde i kraft den 4 juli 2020.

Senast uppdaterad 22 december 2021