Tillsyn 5/21: E-handel 2020 – Kontroll av bekämpningsmedel, kemiska produkter och varor som säljs via e-handel

Internetförsäljningen ökar snabbt och för marknadskontrollmyndigheter innebär detta speciella utmaningar och behov av nya sätt att inspektera denna växande marknad. Tillsyn måste genomföras inte bara mot inhemska företag utan även mot företag med säte i andra länder, inom eller utanför EU. Tillsynsmyndigheter inom Europa behöver samarbeta närmare än tidigare och också arbeta med nya tillsynsåtgärder.

Detta projekt är en del av det europeiska tillsynsprojektet för internetförsäljning REF-8, där resultatet kommer att offentliggöras i slutet av 2021. Den svenska delen presenteras i denna rapport. 449 produkter från 88 företag undersöktes. Inspektörerna kontrollerade varor (inklusive leksaker och elektriska produkter), biocider, kemiska produkter, och växtskyddsmedel.

Senast uppdaterad 3 maj 2021