Tips för säkra och hållbara textilier

Innehållsförteckning:

Här kan du som tar fram produkter av textil få råd om hur du kan ta fram textilier som är säkra och hållbara. Det kan skapa bättre förutsättningar för att dina produkter kan återanvändas och återvinnas och bidra till en cirkulär ekonomi.

Du som tillverkar textil kan göra mycket för att hålla koll på och jobba med kemikalierna i dina varor och kemiska produkter. För att ta fram produkter som är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen är det dels viktigt att du följer kemikalielagstiftningen, men du kan också behöva välja bort fler farliga ämnen som inte omfattas av någon begränsning.

I våra råd och tips till företag som tillverkar kemiska produkter eller varor kan du läsa om hur du kan arbeta för att ligga steget före lagstiftningen och ta fram säkra och hållbara produkter.

I våra råd och tips till företag kan du hitta tips till dig som vill ta fram säkra och hållbara produkter

Här kan du läsa om hur säkra och hållbara textilier bidrar till en cirkulär ekonomi

Fördjupande läsning om förbättrade designprocesser för textil

Skaffa kunskap och fasa ut användningen av särskilt farliga ämnen i textil

För att kunna minska mängden farliga kemiska ämnen som dina textilier ger upphov till behöver du kunskap om vilka ämnen som används i tillverkningen och som blir kvar i den färdiga textilvaran. När du vet vilka farliga ämnen som dina textilier innehåller så kan du börja arbeta med att fasa ut dem.

Här kan du läsa om vilka kemikalier som kan finnas i textil

Läs om studier om kemikalieinnehåll i återvunnen textil

I våra råd och tips till företag kan du läsa om hur du kan ställa kemikaliekrav på dina leverantörer

Ställ kemikaliekrav på leverantörer av återvunnet material

Listor med oönskade ämnen (RSL) förenklar kommunikation med underleverantörer

För att förenkla kommunikationen med underleverantörer arbetar många textilföretag tillsammans med att peka ut vilka kemikalier som är oönskade i produktionen eller i den färdiga textila varan. Sådana listor kallas på engelska restricted substances list (RSL) eller manufacturing restricted substances list (mRSL).

På ChemSec kan du läsa mer om restricted substances list (RSL) eller manufacturing restricted substances list (mRSL) Länk till annan webbplats.

Fasa ut farliga ämnen med verktyg för substitution

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall.

Vårt verktyg för substitution, PRIO, kan vara ett stöd i arbetet med att byta ut farliga ämnen. I PRIO kan du också använda en sökfunktion som ger stöd i arbetet med att identifiera farliga kemiska ämnen som kan finnas i olika typer av material, såsom textila material.

Här kan du läsa mer hur du kan använda vårt substitutionsverktyg PRIO

På ChemSec finns ett särskilt verktyg för substitution med fokus på textil Länk till annan webbplats.

På Substitutscentrum finns flera verktyg för substitution Länk till annan webbplats.

Fördjupande läsning om förbättrade designprocesser för textil

På CirkularHub kan du läsa om verktyg för nya textila designprocesser Länk till annan webbplats.

Vägledning för modeföretag om design för återvinning guide, Mistra future fashion Länk till annan webbplats.

Supply chain guidelines: vision and ecodesign action list, Mistra future fashion Länk till annan webbplats.

Ted’s Ten – designstrategier för designers på Textile and Fashion 2030 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om Textile and Fashion 2030 Länk till annan webbplats.

Skapa system för informationsöverföring och spårbarhet

För att kunna skapa hållbara och säkra textilier behövs särskilda system som skapar spårbarhet och informationsöverföring mellan olika led i leverantörskedjan. Dessa system behövs för att du som vill ta fram nya produkter av återvunnet material behöver kunna försäkra dig om att den återvunna fibern är säker att använda och inte innehåller några oönskade ämnen. Samma sak gäller dig som tillverkar produkter av begagnat textilt material, så kallad återtillverkning.

Brist på information om textilier skapar utmaningar

Att skaffa sig kunskap om kemikalieinnehållet i den textila råvaran kan vara en utmaning när informationen inte följer med råvaran, i synnerhet om råvaran har sitt ursprung i begagnade textilier.

En utmaning inom textilindustrin är att en stor del av tillverkningen sker i länder utanför EU, där kemikalielagstiftningen ofta inte är lika omfattande. Dessa textilier kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen som inte är tillåtna enligt EU:s regelverk.

Avsaknaden av storskalig överföring av information mellan de olika leden från produktion och konsumtion till avfallshanteringen skapar också problem för den som ska sortera textilier i samband med återvinning. För att en effektiv sortering ska vara möjlig krävs tillförlitlig information om materialet och inte enbart information om innehåll av fiber och kemiska ämnen utan också information om behandlingar som kan påverka återvinningsprocesserna.

Tillgängliga system för informationsöverföring och pågående forskning

Det finns idag tekniska märkningslösningar som är tillgängliga på marknaden. Det kan till exempel handla om QR-koder. Det kan du som tillverkar textilier använda dig av för att se till att alla aktörer i leverantörskedjan får den information de behöver.

Det pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt om information om textil i olika led i leverantörskedjan.

Fördjupande läsning om informationssystem för textil

I den statliga utredningen om producentansvar för textil sammanställs regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt om informationssystem för textil, på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Se mer om informationssystem som behandlades vid Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionens Dialog för en hållbar textilkedja 7 oktober 2020 Länk till annan webbplats.

Läs om RFID-informationssystem för framtidens textilier på RI.SE Länk till annan webbplats.

Tillverka textil av homogena material – det underlättar återvinningen

 En viktig del i arbetet med att ta fram säkra och hållbara textilier är att ta fram textilier som går att återvinna på ett säkert sätt. Om du väljer att tillverka textil av homogena material, det vill säga av material som endast innehåller samma sorts textilfiber, ökar du möjligheterna för att återvinningen blir säker och hållbar. Att tillverka homogena material kan till exempel handla om att tillverka ett klädesplagg av 100 procent bomull eller någon annan fibersort som exempelvis ull eller polyester. Produkter som innehåller samma sorts textilfiber har goda förutsättningar att kunna återvinnas på ett effektivt och säkert sätt. Att återvinna material som är blandade innebär vissa utmaningar.

Senast uppdaterad 4 september 2023