Barn som åker sparkcykel på gatan i en stor stad.

Ämnen som kan vara skadliga för vår hälsa och miljö kan finnas i olika material och miljöer i vår vardag.

Ämnen och material

Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Här har vi samlat information om några ämnen och material som kan vara skadliga för hälsa och miljö och som därför kan vara bra att försöka fasa ut ur sin verksamhet.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen kan påverka kroppens hormonsystem och ge skadliga effekter. Sådana ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Läs mer om hormonstörande ämnen

PFAS

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Läs mer om PFAS.

Konstgräsplaner och fallskydd

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även innehålla särskilt farliga ämnen.

Läs mer om granulat i konstgräsplaner och fallskydd

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.

Läs mer om kvicksilver

Nanomaterial

Nanomaterial är ämnen i ytterst liten storlek. Nanostorleken ger ofta ämnet andra egenskaper än större former av samma ämne. Det kan i många fall vara användbart för att ge en produkt en viss egenskap. Idag används nanomaterial i många olika typer av produkter och varor för såväl privat som yrkesmässig användning. Utvecklingen och användningen av nanomaterial förväntas fortsätta i snabb takt, samtidigt som kunskapen om hur människa och miljö kan påverkas av materialen är bristfällig.

Läs mer om nanomaterial

Textilier

Kemikalier används i alla produktionssteg vid framställning av textilier och omfattar allt ifrån bekämpningsmedel och lösningsmedel som används vid framställning och beredning av råvaran till ytbehandlingskemikalier i den så kallade våtprocessen. Den största mängden kemikalier används vid färgningsprocessen. För dig som tillverkar eller importerar textil är det bra att ha koll på och fasa ut farliga ämnen ur dina textila produkter. Det kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer om textilier

Ftalater

Ftalater är ett samlingsnamn på en stor grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används som mjukgörare i plast och kan förekomma i en mängd vardagliga saker, till exempel leksaker, golvmattor och sportartiklar. Sedan lång tid tillbaka vet vi att ftalater kan ha skadliga effekter hos både människor och djur, de kan bland annat påverka hormonsystemet och göra det svårare att få barn. Därför har ftalater begränsats och några har förbjudits inom EU i ett stort antal varor, till exempel i leksaker, möbler, skor och accessoarer.

Läs mer om ftalater

Senast uppdaterad 22 april 2024