Sök

Din sökning Flamskyddsmedel gav 228 träffar

Senaste ändrad
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (37)
 • Mer än ett år sedan (191)
Dokumentformat
 • Webbsidor (36)
 • PDF (98)
 • Office-dokument (94)
 1. Rapport 4/03: Bromerade flamskyddsmedel

  Förutsättningar för ett nationellt förbud.

  Senast ändrad: 2020-06-07 09.03 Storlek: 25.4 kB
  Kemikalieinspektionen / Publikationer / Rapporter / 2003 / Rapport 4/03: Bromerade flamskyddsmedel
 2. Oklart om kemikalieskatten minskat användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik

  Kemikalieinspektionen och Skatteverket har på uppdrag av regeringen gemensamt utvärderat skatten på farliga kemikalier i elektronik. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i

 3. PM 1/01: Lägesbeskrivning för avveckling av bly, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, nonylfenoletoxilater och klorparaffiner.

  Avvecklingsarbetet för bly, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, nonylfenoletoxilater och klorparaffiner har pågått under hela 1990-talet. Omfattande rapportering med förslag till åtgärder har gjorts för samtliga ämnesgrupper under perioden 1997

 4. PM 1/20: Kartläggning av alternativ till bromerade, klorerade och fosforinnehållande flamskyddsmedel i elektronik

  Kemikalieinspektionen initierade under 2019 ett projekt med syfte att påbörja en utvärdering av kemikalieskatten på elektronik. Syftet med utvärderingen var att utreda om skatten i sin nuvarande form har haft den avsedda effekten att minska

 5. Flamskyddade varor

  Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande.

  Senast ändrad: 2021-08-20 15.04 Storlek: 22.7 kB
  Kemikalieinspektionen / Kemikalier i vardagen / Kemikalier i material / Flamskyddade varor
 6. PM 4/04: Kartläggning och teknisk bedömning av alternativ till dekabromdifenyleter (dekaBDE) i textila applikationer.

  IFP Research har på uppdrag av Kemikalieinspektionen kartlagt och genomfört en teknisk bedömning av alternativ till dekabromdifenyleter (dekaBDE) som flamskyddsmedel för textila applikationer.

 7. Förslag om ändringar i kemikalieskatten för att byta ut farliga ämnen i elektronik

  Skatteverket och Kemikalieinspektionen har lämnat in den andra delen av utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik till regeringen. Myndigheterna föreslår bland annat att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som

 8. Kemikalieinspektionen studerar effekterna av kemikalieskatten på elektronik

  Kemikalieinspektionen ska undersöka effekterna av kemikalieskatten på elektronik. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i vanlig hemelektronik. I studien analyseras bärbara datorer,

 9. Stockholmskonventionen – ämnen och genomförandeplan

  Stockholmskonventionen innehåller bestämmelser om långlivade organiska föroreningar (POPs) och är en global konvention för att skydda miljön och människors hälsa. Varje land som är part till konventionen ska utarbeta, genomföra och uppdatera en

 10. Några vanliga plastsorter

  Plast kan se ut och kännas på en mängd olika sätt. Den kan exempelvis vara mjuk, hård, genomskinlig eller färgsprakande. Här kan du läsa om några vanliga plastsorter och vad de är uppbyggda av.

  Senast ändrad: 2021-10-04 15.58 Storlek: 31.4 kB
  Kemikalieinspektionen / Kemikalier i vardagen / Kemikalier i material / Plast / Några vanliga plastsorter