PM 4/04: Kartläggning och teknisk bedömning av alternativ till dekabromdifenyleter (dekaBDE) i textila applikationer.

IFP Research har på uppdrag av Kemikalieinspektionen kartlagt och genomfört en teknisk bedömning av alternativ till dekabromdifenyleter (dekaBDE) som flamskyddsmedel för textila applikationer.

Senast uppdaterad 4 juni 2020