PM 1/04: Rapport från ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Under 2003 genomfördes ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm. I denna
rapport redovisas det övergripande resultatet från inspektionsprojektet.

Senast uppdaterad 4 juni 2020