PM 7/04: Vägledning vid bedömning av diffusa emissioner från varor

Den mest uppmärksammade typen av källa för kemikaliespridning i samhället har länge varit punktkällor där kemikalier under mer eller mindre kontrollerade former släpps ut i miljön. Dessa utsläpp har med tiden kartlagts och åtgärdats så att exponering från dessa källor numera inte är lika betydande som förut. I detta perspektiv framstår nu istället andra källor för kemikalieexponering som allt viktigare.

Senast uppdaterad 5 juni 2020