Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 4/03: Bromerade flamskyddsmedel

Förutsättningar för ett nationellt förbud.

Senast uppdaterad 7 juni 2020