Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 10/20: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2019

Rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har låtit utföra under 2019.

Senast uppdaterad 8 juni 2020