Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 3/20: Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriteras för 2020 inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Senast uppdaterad 8 juni 2020