Tillsyn 1/20: Hemelektronik 2019

Tillsyn av museibutiker, batterier och batteriprodukter, musikelektronik och produkter utvalda av Elsäkerhetsverket.

Senast uppdaterad 17 december 2020