Rubrik

Syftet med projektet var att analysera fyrverkerier avsedda för konsumenter med avseende på innehåll av de förbjudna ämnena hexaklorbensen (HCB) och kvicksilver (Hg). Fyrverkerier med otillåtna halter av dessa ämnen skulle komma att beläggas med försäljningsförbud.

Senast uppdaterad 29 december 2020