Tillsyn 16/20: Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019-2021 – Reviderad inför 2021

För att bidra till en operativ kemikalietillsyn som är rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen fram en plan för tillsynsvägledning. Planen sträcker sig över tre år och uppdateras årligen. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra centrala myndigheter i deras planering.

Planen är uppdaterad i december 2020.

Senast uppdaterad 16 december 2020