The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

Tillsyn 10/20: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2019

Rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har låtit utföra under 2019.

Last published 6 September 2020