Tillsyn 4/20: Information om farliga ämnen i varor

Ett tillsynsprojekt med fokus på kontroll av farliga ämnen i varor som finns på den svenska marknaden och om konsumenter har möjlighet att få den information ämnena som de har rätt till.

Engelsk version: Enforcement 9/20.

Last published 6 September 2020