Tillsyn 2/20: Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022

Behovsutredningen beskriver Kemikalieinspektionens bedömning av tillsynsbehovet för de kommande tre åren inom ramen för sitt uppdrag.

Last published 6 September 2020