The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Tillsyn 2/20: Behovsutredning för operativ tillsyn 2020–2022

Behovsutredningen beskriver Kemikalieinspektionens bedömning av tillsynsbehovet för de kommande tre åren inom ramen för sitt uppdrag.

Last published 6 September 2020