Tillsyn 15/20: Strategi för tillsyn av farliga ämnen i varor

Denna rapport är en uppdaterad strategi för den tillsyn av ämnen i varor som Kemikalieinspektionen utför. Syftet med strategin är att övergripande beskriva hur tillsynen av varor på Kemikalieinspektionen utförs samt att peka på prioriterad inriktning av framtida tillsynsinsatser.

Last published 21 January 2021