The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

Tillsyn 15/20: Strategi för tillsyn av farliga ämnen i varor

Denna rapport är en uppdaterad strategi för den tillsyn av ämnen i varor som Kemikalieinspektionen utför. Syftet med strategin är att övergripande beskriva hur tillsynen av varor på Kemikalieinspektionen utförs samt att peka på prioriterad inriktning av framtida tillsynsinsatser.

Last published 21 January 2021