Tillsyn 5/18: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2017

Den här rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har gjort under 2017. De produkter som Kemikalieinspektionen har analyserat sorterar under kategorierna leksaker och barnavårdsartiklar, kläder, skor och accessoarer, elektriska produkter, byggvaror och inredning, sport- och fritidsvaror samt kemiska produkter. 

Senast uppdaterad 29 augusti 2020