The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Tillsyn 5/18: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2017

Den här rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har gjort under 2017. De produkter som Kemikalieinspektionen har analyserat sorterar under kategorierna leksaker och barnavårdsartiklar, kläder, skor och accessoarer, elektriska produkter, byggvaror och inredning, sport- och fritidsvaror samt kemiska produkter. 

Last published 6 September 2020