Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 2/18: Tillsyns- och marknads­kontroll­plan 2018

Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriterats för 2018. Planen beskriver enbart Kemikalie­inspek­tionens operativa tillsynsarbete och marknadskontroll. Tillsyns­väg­led­ning till kommuner och länsstyrelser berörs inte i denna plan.

Senast uppdaterad 20 oktober 2020