Tillsyn 4/18: Tillsyn av små varor som barn kan stoppa i munnen

Under 2017 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera det kemiska innehållet i små varor som barn kan stoppa i munnen och som säljs på den svenska marknaden. Vi inspekterade 59 företag och från dessa kontrollerade vi 162 varor.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020