The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

Tillsyn 4/18: Tillsyn av små varor som barn kan stoppa i munnen

Under 2017 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera det kemiska innehållet i små varor som barn kan stoppa i munnen och som säljs på den svenska marknaden. Vi inspekterade 59 företag och från dessa kontrollerade vi 162 varor.

Last published 6 September 2020