Tillsyn 11/18: Tillsyn av julbelysning och elektriska personvårdsprodukter

Denna rapport är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har gjort av elektriska produkter under 2018.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020