Tillsyn 7/18: Kadmium i mineralgödsel

Denna rapport beskriver ett tillsyns­projekt om kadmium i mineral­gödsel. Syftet med projektet var att kontrollera halten kadmium i mineral­gödsel så att mängden kadmium inte överskrider halten i Sveriges nationella begränsning.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020