Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 4/13: Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2013

Tillsynsplanen beskriver vilka tillsynsobjekten är, vilka tillsynsaktiviteter som prioriterades för 2013 och vilka behov av tillsyn (behovsutredning) som fanns på Kemikalieinspektionens område.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020