Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 6/13: Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

– i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020