Tillsyn 5/13: Bättre tillsynsvägledning – så tycker kommuner och länsstyrelser

Under hösten 2012 genomfördes en enkätstudie i syfte att ta reda på hur Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning uppfattas av miljöansvariga vid länsstyrelser och kommuner.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020