Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 2/13: Plan för tillsyns­vägledning för åren 2013–2015

För att bidra till att den operativa kemikalietillsynen ska vara rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen årligen fram en flerårsplan för tillsyns­vägledning. Planen ska tydliggöra vilken tillsyns­vägledning Kemikalie­inspektionen tänker bedriva inom de närmaste tre åren och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra i deras planering.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020