Tillsyn 1/13: Kemikalie­inspektionens åtals­anmälningar 1999–2011

Rapporten beskriver hur Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar behandlats i rättssystemet under åren 1999–2011.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020