Anmälningspliktiga produkter

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du registrera din verksamhet hos Kemikalieinspektionen. Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera produkterna och redovisa mängden.

Anmälningspliktiga produkter finns i tullnummerlistan

Anmälningspliktiga kemiska produkter är de vars tullnummer finns i förteckningen över varuslag, den så kallade tullnummerlistan, som är en bilaga till förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Länk till annan webbplats..

(använd Ctrl+F för att söka i listan)

Läs mer om tullnummer och varukoder hos Tullverket Länk till annan webbplats.

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du registrera din verksamhet hos Kemikalieinspektionen. Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera produkterna och redovisa mängden.

Det här gäller dig som

  • yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer
  • i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
  • gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
  • tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel
  • anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Innehåller din produkt nanomaterial eller högfluorerade ämnen, PFAS? Då kan du vara berörd av de nya reglerna.

Läs mer om registrering av nanomaterial

Läs mer om registrering av PFAS

Senast uppdaterad 1 oktober 2020