Anmälningspliktiga produkter

Anmälningspliktiga kemiska produkter är de vars tullnummer finns i tullnummerlistan som är en bilaga till förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du registrera din verksamhet hos Kemikalieinspektionen.

Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera produkterna och redovisa mängden. Anmälningspliktiga kemiska produkter är de vars tullnummer finns i tullnummerlistan.

Tullnummerlistan
(använd Ctrl+F för att söka i listan)

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Mer om tullnummer och varukoder hos Tullverket

Det här gäller dig som

 • yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer
 • i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
 • gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du överlåter vidare
 • tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel
 • anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för att registrera dina produkter.

Innehåller din produkt nanomaterial eller högfluorerade ämnen, PFAS? Då kan du vara berörd av de nya reglerna.

Läs mer om registrering av nanomaterial.

Läs mer om registrering av PFAS.

Information till utländska uppgiftslämnare

Leverantörer som tillhandahåller ­uppgifter om produktens samman­­sättning åt anmälnings­pliktiga företag

I vissa fall har företaget som registrerar produkter till produktregistret inte tillgång till sammansättningen för produkterna. Till exempel är ett svenskt företag som importerar en produkt till Sverige från en utländsk leverantör skyldig att registrera produkten, men den utländska leverantören är den enda som har tillgång till produktens sammansättning. I sådana fall kan den utländska leverantören skicka sin produktsammansättning direkt till produktregistret, utan att kunden har tillgång till uppgifterna.

Informationen om produktens sammansättning kallas deklaration av produkt i produkt (PiP). När en uppgift om en Produkt i Produkt är registrerad i vårt system får den ett registreringsnummer, ett så kallat A-nummer. A-numret kan sedan användas som en hänvisning till produktens sammansättning av den utländska leverantören i sin kommunikation med sin svenska kund för att denna ska kunna fullgöra sin skyldighet att registrera produkten.

Du kan registrera Produkt-i-produkt på två sätt:

 1. Via blankett, se nedan.
 2. Via vår e-portal (länk). Om ditt företag tidigare registrerat via blankett, kontakta produktregistret via produktregistret@kemi.se för att få tillgång till dina uppgifter online.

Ladda ned blanketten:

Deklaration av Produkt i Produkt

Deklaration av Produkt i Produkt

Regler

Reglerna om anmälan till produktregistret hittar du här.

Har du frågor till produktregistret?

Mejla på produktregistret@kemi.se eller ring oss via växeln på 08-519 41 100.

Fax: 08-82 55 08

Telefontider

 • Måndag 09:00–11:00
 • Tisdag 09:00–11:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 13:00–15:00
 • Fredag 09:00–11:00

Avvikande telefontider under sommaren:

Produktregistrets telefon är öppen hela sommaren, men mellan den 29 juni och 7 augusti kommer vi minska öppettiderna till:

 • Tisdag 09:00–11:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 13:00–15:00
Produktregistret har stängt under följande dagar 2020:
Första maj 1/5

Krist himmelfärdsdag

21/5

Midsommarafton

19/6

Jul

24–25/12

Nyår

31/12