Logga in till produktregistrets e-portal

Innehållsförteckning:

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal. Där finns tjänsterna samlade för att registrera och uppdatera dina produkter och göra din årliga redovisning. Den årliga redovisningen ska göras senast den 28 februari varje år.

Redan registrerad?

Är du redan registrerad som användare? Då kan du gå direkt till e-portalen och registrera produkter eller redovisa volymer.

Ska du rapportera för första gången?

Börja med att registrera dig. Gör så här:

  1. Skaffa ett konto och registrera din verksamhet (verksamhetsanmälan)
    Du ska registrera din verksamhet oavsett hur mycket av en anmälningspliktig produkt du tillverkar eller för in till Sverige. Om du inte redan har ett konto, börja här med att välja inloggningsmetod och skapa ett konto Länk till annan webbplats..
  2. Registrera produkterna
    Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige och den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du registrera produkterna i produktregistret. Det ska du göra så snart som möjligt men senast den 28 februari året efter att du började tillverka eller föra in produkter till Sverige.
  3. Redovisa kvantiteterna för produkterna varje år
    Om du har registrerat produkter ska du redovisa hur mycket du tillverkar eller för in till Sverige. I början av året skickar vi en uppmaning till dig om den årliga uppdateringen av uppgifterna i produktregistret. Gör redovisningen i god tid så att den kommer in till produktregistret senast den 28 februari klockan 24:00.

Spara tid – läs användarmanualen

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa vår användarmanual. Den hjälper dig att förstå hur e-portalen fungerar och det blir lättare att göra rätt från början.

Användarmanual till e-portalen (PDF 1170 kB) , 1.2 MB.

Det finns fler hjälpdokument och videoguider under vår sida Hjälp till e-portalen.

Senast uppdaterad 10 januari 2023