Om produktregistret

Innehållsförteckning:

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska pro­duk­ter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Exempel på sådan information är produkternas an­vänd­nings­om­rå­de, funktion, sammansättning, produktionsvolymer och hälso- och miljöfarlighetsklassificering.

Hur används uppgifterna?

Kemikalieinspektionen använder registret bland annat till Sveriges officiella statistik Länk till annan webbplats. över kemikalieanvändningen, för inspektioner och för att utveckla reglerna och minska riskerna för hälsan och miljön.

Andra myndigheter och organisationer, forskare, media med flera använder också uppgifter ur produktregistret. Alla uppgifter som lämnas ut från registret hanteras enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats..

Om du har frågor om vad enskilda produkter innehåller är det i första hand tillverkaren eller den som fört in produkten till Sverige som kan svara. Uppgifter om företagen som anmäler produkter till produktregistret finns i vårt företagsregister Länk till annan webbplats..

Nordiska produktregister

Produktregister med kemiska produkter finns även i Norge Länk till annan webbplats., Danmark Länk till annan webbplats.och Finland Länk till annan webbplats.. Uppgifter om hur kemikalier används i Norden finns i den gemensamma databasen SPIN Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 23 februari 2024