Information till utländska uppgiftslämnare

Leverantörer som tillhandahåller ­uppgifter om produktsamman­­sättning åt anmälnings­pliktiga företag

I vissa fall har företaget som registrerar produkter till produktregistret inte tillgång till sammansättningen för produkterna. Till exempel är ett svenskt företag som importerar en produkt till Sverige från en utländsk leverantör skyldig att registrera produkten, men den utländska leverantören är den enda som har tillgång till produktens sammansättning. I sådana fall kan den utländska leverantören skicka sin produktsammansättning direkt till produktregistret, utan att kunden har tillgång till uppgifterna.

Informationen om produktens sammansättning kallas deklaration av produkt i produkt (PiP). När en uppgift om en Produkt i Produkt är registrerad i vårt system får den ett registreringsnummer, ett så kallat A-nummer. A-numret kan sedan användas som en hänvisning till produktens sammansättning av den utländska leverantören i sin kommunikation med sin svenska kund för att denna ska kunna fullgöra sin skyldighet att registrera produkten.

Du kan registrera Produkt-i-produkt på två sätt:

  1. Via blankett, se nedan.
  2. Via vår e-portal Länk till annan webbplats.. Om ditt företag tidigare registrerat via blankett, kontakta produktregistret via produktregistret@kemi.se för att få tillgång till dina uppgifter online.

Ladda ned blanketten:

Deklaration av Produkt i Produkt (PDF 40 kB) , 40.1 kB.

Deklaration av Produkt i Produkt (DOC 70 kB) , 73 kB.

Läs mer om hur utländska uppgiftslämnare kan lämna information (faktablad på engelska)

Senast uppdaterad 22 mars 2022