Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Blanketter och vägledningar för biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Här hittar du de blanketter och vägledningsdokument du behöver för att ansöka om godkännande för en biocidprodukt enligt EU:s biocidförordning eller enligt svenska regler.

Blanketter och vägledningar för ansökan enligt EU:s biocidförordning

Blanketter och vägledningar för ansökan enligt svenska regler

Senast uppdaterad 19 januari 2023