Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Blanketter och vägledningar för biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Här hittar du de blanketter och vägledningsdokument du behöver för att ansöka om godkännande för en biocidprodukt enligt EU:s biocidförordning eller enligt svenska regler.

Blanketter och vägledningar för ansökan enligt EU:s biocidförordning

Blanketter och vägledningar för ansökan enligt svenska regler

Senast uppdaterad 20 januari 2022