Tillstånd för parallell­handel med biocid­produkter

Du kan ansöka om ett så kallat parallellhandelstillstånd i Sverige för en biocidprodukt som är godkänd i ett annat EU-land, om den är identisk med ett medel som redan är godkänt i Sverige. Innehavaren av ett parallellhandelstillstånd får importera och sälja ett sådant medel på den svenska marknaden.

Ett parallellhandelstillstånd gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige (referensprodukten). De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som parallellhandelstillståndet avser. Du kan endast få tillstånd för parallellhandel i de fall referensprodukten är godkänd enligt EU:s biocidförordning.

En biocidprodukt betraktas som identisk med referensprodukten om

  • den är tillverkad av samma eller ett anknutet företag, eller på licens med identiska tillverkningsprocesser
  • den har identiska verksamma ämnen, skyddsämnen och så kallade synergister i specifikationen samt identisk halt och beredningsform
  • den innehåller samma eller likvärdiga tillsatsämnen
  • den har samma förpackningsmaterial eller form som garanterar produktens säkerhet när det gäller människors eller djurs hälsa eller miljön.

Du kan ansöka om parallellhandelstillstånd via den europeiska kemikaliemyndigheten, Echas register för biocidprodukter R4BP Länk till annan webbplats..

Om du har fått ett parallellhandelstillstånd ska du varje år lämna uppgifter till Kemikalieinspektionen om sålda och förbrukade kvantiteter av produkten. Du ska också betala årsavgifter baserade på försäljningsvärdet.

Uppgifter om produkter som är godkända i Sverige hittar du i bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 12 augusti 2022