Godkännande av likadan biocidprodukt

Innehållsförteckning:

Du kan ansöka om ett godkännande för en biocidprodukt som är likadan som en produkt som redan är godkänd enligt EU:s biocidförordning, eller för vilken en ansökan om godkännande har lämnats in. Det innebär att godkännandet kan beviljas baserat på referensproduktens produktutvärdering.

Ansökan om godkännande för likadan biocidprodukt

Om du ansöker om godkännande för två eller fler biocidprodukter med samma egenskaper, kan godkännandena beviljas baserat på en produktutvärdering. En av produkterna kommer då att vara så kallad referensprodukt och för denna måste ansökan om godkännande eller ömsesidigt erkännande lämnas in. De andra produkterna betraktas som "likadana produkter" (i svenska översättningen av EU:s biocidförordning benämns de dock som samma biocidprodukt).

Det är också möjligt att ansöka om godkännande för en likadan biocidprodukt om en biocidprodukt med samma egenskaper redan är godkänd enligt EU:s biocidförordning. I detta fall kallas produkten som redan är godkänd för referensprodukt. Ansökan lämnas till det EU-land som utvärderat referensprodukten.

I båda fallen får den likadana biocidprodukten och referensprodukten endast skilja sig åt gällande egenskaper som skulle kunna vara föremål för en administrativ villkorsändring, exempelvis kan de ha olika namn och innehavare.

För exempel på vad som anses vara administrativa villkorsändringar se förordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter Länk till annan webbplats..

För att kunna ansöka om godkännande för en likadan biocidprodukt måste du ha tillstånd att använda all den dokumentation som ligger till grund för ansökan för referensprodukten. Ansökan görs via R4BP3 Länk till annan webbplats..

Villkor och beslut för likadan biocidprodukt

Villkoren för godkännandena kommer att baseras på den utvärdering som gjorts för referensprodukten. Dock kommer den likadana biocidprodukten vid ett godkännande att få ett annat registreringsnummer än referensproduktens. Godkännandet för den likadana biocidprodukten kommer också kunna ändras eller upphävas oberoende av godkännandet för referensprodukten.

Även vid ansökan om förnyat godkännande kommer produkterna behandlas oberoende av varandra. Vid förnyat godkännande av produkten följer inte din produkt automatiskt med referensproduktens förnyade godkännande utan du måste själv ansöka om förnyat godkännande av din produkt.

Ändring av förordningen

Förordningen om godkännande av likadan biocidprodukt har ändrats efter önskemål från bland annat industrin. Ändringen innebär bland annat att det är möjligt att ansöka om ett nationellt godkännande för en likadan biocidprodukt, även om referensprodukten innehar ett unionsgodkännande. Ändringen trädde i kraft den 1 november, 2016.

I och med ändringen av reglerna så kommer det också att vara möjligt att ansöka om godkännande för en likadan biocidprodukt där referensprodukten är en enskild biocidprodukt inom en biocidproduktfamilj.

Echas register för biocider (R4BP) har uppdateras för att göra de nya typerna av ansökningar möjliga.

Läs mer om godkännande av likadan biocidprodukt på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Den konsoliderade genomförandeförordningen (EU) 414/2013 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 juni 2023