Tillsyn 11/16: Tillsyn av elektriska lågprisprodukter

Under 2016 genomförde Kemikalieinspektionen ett tillsynsprojekt för att kontrollera det kemiska innehållet i 154 elektriska och elektroniska lågprisprodukter. Totalt har inspekterade vi 84 företag i projektet. De analyserade produkterna var sådana som är vanliga i hemmiljö, till
exempel USB-kablar, cykellampor, ljusslingor och hörlurar.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020