Tillsyn 5/16: Tillsyn av plastvaror 2015

Under 2015 genomförde Enheten för tillsyn av bekämpningsmedel och varor på Kemikalieinspektionen ett tillsynsprojekt för att kontrollera det kemiska innehållet i plastvaror. Totalt inspekterade vi 52 företag och analyserade 160 varuprover från dessa.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020