Tillsyn 1/16: Analyser i samband med tillsyn 2014 – 2015

Denna rapport är en sammanställning av de analyser som Kemikalie­inspektionens tillsynsavdelning gjorde under 2014 och 2015.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020