Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Enforcement 7/16: The Swedish Chemicals Agency’s Analyses in Conjunction with Enforcement 2014–2015.

 This report is a synthesis of the analyses conducted by the Swedish Chemicals Agency's Enforcement and Registries Department over the course of 2014 and 2015. The report does not encompass those analyses that other parts of the agency have requested.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020