Tillsyn 7/12: Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2011 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG

I den här rapporten sammanställs information från olika källor om tillsynsåtgärder i Sverige under 2011 i enlighet med artikel 17 i direktiv (91/414/EEG) om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden samt artikel 68 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020