Tillsyn 1/12: Kemikalie­inspektionens tillsyns­plan 2012

Tillsynsplanen ger en överblick av det samlade operativa tillsynsbehovet och fungerar som ett viktigt strategiskt styrdokument som gör det möjligt att se hur aktiviteter prioriteras i relation till de resurser som finns tillgängliga. Den beskriver också de tillsynsprojekt som valts för året.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020