Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 2/12: Plan för tillsyns­vägledning för åren 2012-2014

För att kemikalietillsynen ska bli likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen årligen fram en flerårsplan för tillsynsvägledning. Planen tydliggör vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen tänker bedriva inom de närmaste tre åren och underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra i deras planering.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020