Tillsyn 4/12: Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG

En rapport till Europeiska rådet i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv (91/414/EEG) om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Senast uppdaterad 15 oktober 2020