Tillsyn 4/10: Utveckling av Kemikalie­inspektionens tillsyn med hjälp av Rapex

I detta PM undersöks användbarheten av Rapex (Rapid Alert System for non-food consumer products) för att identifiera farliga produkter som bör prioriteras i Kemikalieinspektionens tillsynsarbete.

Senast uppdaterad 30 augusti 2020