Tillsyn 1/10: Kemikalie­inspektionens åtals­anmälningar 2004-2008

Den här rapporten redovisar hur åtals­anmälningar som gjorts på kemikalie­kontroll­området under perioden 2004 – 2008 har behandlats i rättssystemet.

Senast uppdaterad 9 januari 2021