Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 3/10: Kemikalie­inspektionens tillsyns­plan 2010

Tillsynsplanen ger en överblick av det samlade operativa tillsyns­behovet och fungerar som ett viktigt strategiskt styr­dokument som gör det möjligt att se hur aktiviteter prioriteras i relation till de resurser som finns tillgängliga.

Senast uppdaterad 30 augusti 2020